Velkommen til Flatås IL Trim. 
Ved å melde deg inn i Trim blir du automatisk medlem i Flatås IL. 
Fyll ut dette skjema for innmelding.
Medlem
Foresatt 1
Foresatt 2
For eventuell familierabatt. Angi navn på familiemedlemmer som allerede er medlem i Flatås IL. 
Tilleggsinformasjon kan du skrive her.
Felt merket med rød strek er obligatorisk og må fylles ut.